Press & Media

Interview w/Vesna Andree Zaimović for Radio Sarajevo (15 April, 2021)

Posljednja točka programa koja je zaokružila cijelu priču jeste “Shaking and Trembling”, repetitivni i energični prvi stavak iz djela “Shaker Loops” (1978) američkog kompozitora Johna Adamsa (1947), prilikom čega se publici predstavio gudački septet studenata – polaznika SONEMUS radionica (A. Hujić, E. Džanović, M. Isaković, violine; A. Mirnić, viola; E Ćatović, N. Komar, violončela; A. Ahmetspahić, kontrabas). Ovo hipnotizirajuće djelo minimalističkog kalibra izvedeno je pod stabilnom dirigentskom palicom Fuada Šetića, koji je, unatoč zanemarivim ispadima ansambla, ipak uspio zadržati smislenu asocijaciju između beskonačnih muzičkih uzoraka i predstava unutar samog djela.
– Kaniža, R. (2019). Klasici savremenog repertoara.Oslobođenje (28.03.2019)

%d bloggers like this: