A Thought: Why Does Sarajevo Need a Youth Orchestra?

Fuad Šetić, 2020 Uncited opinions and views in the text are the personal views of the author; furthermore, it is possible that at the time of publishing this post the author did not have all the information related to this topic. Lately, I’ve been seeing a collage of two photos shared on social media byContinue reading “A Thought: Why Does Sarajevo Need a Youth Orchestra?”

Misao: Zašto Sarajevu treba omladinski orkestar?

Fuad Šetić, 2020 Necitirana mišljenja i stavovi u tekstu isključivo su lični stavovi autora; nadalje, sasvim je moguće da u trenutku obajvljivanja teksta autor nije raspolagao svim informacijama vezanim za ovu temu. U zadnje vrijeme, često vidim kolaž od dvije fotografije koji na društvenim mrežama dijele prijatelji, kolege i poznanici: na jednoj fotografiji profesionalni simfonijskiContinue reading “Misao: Zašto Sarajevu treba omladinski orkestar?”